Hondenbeleid, algemene informatie

 • Wat is het?

  • Samen zorgen we voor een leefbare omgeving. Dat betekent rekening houden met elkaar om overlast te voorkomen.
  • Hoewel honden veel plezier kunnen geven, kunnen ze ook overlast veroorzaken.
  • Voor veel mensen is hondenpoep bijvoorbeeld een grote bron van ergernis.
  • Om de overlast van honden(poep) zo veel mogelijk te beperken, heeft de gemeente Epe een hondenbeleid.
 • Hoe werkt het?

  Opruimplicht

  • Binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht: hondenbezitters moeten zelf de poep van hun hond opruimen. 
  • De eigenaar of houder van een hond is verplicht, als hij of zij zich op een openbare plaats binnen de bebouwde kom bevindt, een opruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen (bijv. een schepje of zakje).
  • Uitzondering: alleen op de speciaal aangewezen uitlaatstroken binnen de bebouwde kom hoeft de hondenbezitter de hondenpoep niet op te ruimen.
  • Op de losloopvelden moet de hondenpoep wel worden opgeruimd.
  • In het centrum vindt u dispensers (zakjesautomaten) met opruimzakjes die u hiervoor kunt gebruiken.

  Aanlijnplicht

  • Binnen de bebouwde kom en in het bosgebied geldt een aanlijnplicht voor alle honden.
  • Ook op de uitlaatstroken moet de hond aangelijnd blijven, omdat deze stroken in de wijk liggen. Het risico van bijtincidenten en honden die de verkeersveiligheid in gevaar brengen is te groot om hier af te wijken van de aanlijnplicht.
  • Uitzondering: op de losloopvelden hoeven de honden niet aangelijnd. Hier kunnen de honden spelen en rennen. De hondenpoep op de losloopvelden moet wel worden opgeruimd.

  Buitengebied

  • In het buitengebied, dus buiten de bebouwde kom, gelden er geen regels rond de opruimplicht en de aanlijnplicht. In het bosgebied moeten honden wel aangelijnd worden.

  Verboden gebied voor honden

  • Binnen en buiten de bebouwde kom zijn kinderspeelplaatsen, speelweides en zandbakken verboden gebied voor honden.

Pagina opties