Grondwater, teveel of onttrekken

 • Wat is het?

  • De gemeente heeft een voorkeur voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater (zoals sloten, grachten en plassen). Hiervoor vraagt u een watervergunning aan bij het Waterschap Vallei en Veluwe.
  • Alleen als lozen op oppervlaktewater niet mogelijk is, kan de gemeente eventueel toestemming geven om grondwater te lozen op het riool. Voor lozing op het riool is een (tijdelijke) aansluitvergunning van de gemeente nodig.
  • Het kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om grondwater te onttrekken.

  Vraag een watervergunning aan

 • Hoe werkt het?

  Teveel grondwater

  • De gemeente heeft een voorkeur voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater (zoals sloten, grachten en plassen). Alleen als lozen op oppervlaktewater niet mogelijk is, kan de gemeente eventueel toestemming geven om grondwater te lozen op het riool.
  • Voor lozing op het riool is een (tijdelijke) aansluitvergunning van de gemeente nodig.
  • Het onttrokken en teveel aan grondwater wordt bij voorkeur geloosd op oppervlaktewater. Voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater vraagt u een vergunning aan bij Waterschap Vallei en Veluwe. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

  Onttrekken grondwater

  Soms kan het noodzakelijk zijn om grondwater te onttrekken, bijvoorbeeld:

  • bij bouwwerkzaamheden (bronbemaling)
  • bij het aanleggen van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling)
  • bij het uitvoeren van een bodemsanering
  • voor productieprocessen in industrieën
  • voor warmte/koude opslag in de bodem.

  In veel gevallen heeft u een vergunning voor het onttrekken van grondwater van het waterschap nodig. Bij kleinere onttrekkingen is het voldoende dat de onttrekking wordt gemeld. Kijk voor meer informatie op: www.vallei-veluwe.nl.

  Voor grote industriële grondwateronttrekkingen, onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening en voor koude-warmteopslag verwijzen wij u naar de provincie Gelderland.

Pagina opties