Grondbeleid, grondprijzennota en vastgoedbeleid

  • Wat is het?

    • Het grondbeleid wordt ingezet om beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische en maatschappelijke ontwikkeling te realiseren.
    • In een grondprijzennota zijn de prijzen voor verschillende functies vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningbouw, bedrijventerreinen en reststroken.
    • Het vastgoedbeleid beschrijft of en waarvoor de gemeente vastgoed in eigendom heeft en op welke wijze de gemeente omgaat met huurprijzen en contracten.
  • Documenten

Pagina opties