Geheimhouden persoonsgegevens

 • Wat is het?

  • U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven.
  • Dit kunt u 24/7 online doen.
  • U heeft hiervoor DigiD nodig. 
  • U kunt dit voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar regelen.
  • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.
  • De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  • Overheidsorganisaties, zoals Belastingdienst en UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden.

  Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:

  • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen 
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

  Geheimhouding persoonsgegevens (met DigiD)

  Wilt u een overzicht van de instellingen waar de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens aan heeft gegeven? Dit kunt u ook schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Zie ook deze voorbeeldbrief

  Verhuizen naar een andere gemeente en geheimhouding

  Heeft u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

 • Hoe werkt het?

  Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

  Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

  De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

  Meer informatie over geheimhouding leest u op Rijksoverheid.

 • Wat kost het?

  Dit product is gratis.

 • Hoe lang duurt het?

  Wij verwerken uw aanvraag voor geheimhouding binnen 5 dagen.

 • Aanvullende informatie

  U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

Pagina opties