Gebiedsregisseurs

 • Wat is het?

  • Binnen het project ‘Gebiedsgericht Werken’ van de gemeente Epe is een van de doelen de inzet en betrokkenheid van de bewoners bij de eigen woon- en leefomgeving vergroten.
  • Hiervoor heeft de gemeente een gemeentedekkend netwerk met gebiedsregisseurs samengesteld.
  • In totaal zijn er zeven regisseurs in zeven verschillende gebieden.
  • De gebiedsregisseurs gaan ieder in hun ‘eigen’ gebied kennis maken met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers, hier een netwerk mee opbouwen, gebiedsopgaven formuleren voor hun gebied en deze opgaven realiseren.
  • In de loop van 2020 verschijnen interviews met de gebiedsregisseurs. Klik op de naam van de betreffende gebiedsregisseur om het interview te lezen.

  Contactgegevens gebiedsregisseurs

Pagina opties