Festiviteit bedrijf, vereniging of school

 • Wat is het?

  Wilt u een feest organiseren in uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of bij uw (sport)vereniging?

  • In de gemeente Epe kunt u 6 keer per kalenderjaar een vrijstelling krijgen voor het organiseren van een festiviteit. 
  • U hoeft zich dan, als het feest in een afgesloten ruimte plaatsvindt, tot 23.30 uur niet te houden aan de normaal geldende geluids- en/of verlichtingsvoorschriften, waardoor er bijvoorbeeld een band mag optreden.
  • Na 23:30 uur gelden de normen die zijn opgenomen in het activiteitenbesluit Wet milieubeheer.
  • Voor meer informatie over de geluidsnormen verwijzen wij u naar de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van de APV.

  Melding incidentele festiviteit doen (via DigiD)

  Melding incidentele festiviteit doen (via eHerkenning)

 • Wat moet ik doen?

  U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • omschrijving van activiteiten
  • datum en tijdstip
  • verwachte geluidsproductie (soort, tijd en plaats)

  Doe uw melding minimaal 3 weken van tevoren.

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol.

 • Wat kost het?

   De kosten voor het melden van een incidentele festiviteit is € 69,20.

Pagina opties