Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  • Als u een horecabedrijf wilt exploiteren, dan heeft u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt voor alle horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, pensions, café's, buurthuizen, etc..
  • Of u al dan niet alcoholhoudende drank serveert is daarbij niet van belang
  • Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan er een vergunning worden verleend op basis van de volgende sluitingstijden:
   - maandag tot en met vrijdag tot 01.00 uur
   - vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur waarbij bezoekers tot uiterlijk 02.00 uur mogen worden toegelaten
  • De burgemeester kan op grond van het bestemmingsplan of in het belang van de openbare orde en veiligheid afwijkende (beperkende) sluitingstijden vaststellen.

  Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen (met eHerkenning)

 • Hoe werkt het?

  De gemeente heeft regels vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Meestal krijgt u een exploitatievergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u wilt een horecazaak starten of overnemen
  • de ondernemingsvorm wijzigt
  • beheer/bedrijfsvoering wijzigt
  • de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf. Daarom toetst de gemeente na de vergunningaanvraag of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen
  • de houder en/of beheerder (leidinggevende) is van goed levensgedrag. Dit betekent onder andere dat de houder/leidinggevende geen strafblad heeft. De gemeente wil vaak ook een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben
  • houder/leidinggevende is 21 jaar of ouder
  • het geldende bestemmingsplan biedt ruimte voor de door u gewenste horeca-activiteiten
  • vaak vraagt de gemeente u ook een Bibob-vragenlijst in te vullen (om in te loggen heeft u uw DigiD nodig). Op basis van de antwoorden kan de gemeente bepalen of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  1. een geldig legitimatiebewijs
  2. een plattegrond van de inrichting met vermelding van de oppervlaktematen. Dit mag een eigen schets/tekening zijn.
 • Wat kost het?

   De kosten voor een exploitatievergunning zijn € 357,-.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

 • Aanvullende informatie

  Als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek, dan kunt u contact opnemen met de eenheid Vergunningverlening en Handhaving (14 0578). Tijdens het intakegesprek kunnen wij u ook uitleg geven over de drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning (kansspel- en behendigheidsautomaten).

Pagina opties