Erfgoedcommissie

 • Wat is het?

  De Erfgoedcommissie heeft de volgende taken:

  • adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over monumentenzorg, cultuurhistorie, historisch landschap en archeologie
  • adviseert burgers bij verbouwplannen voor gemeentelijke monumenten
  • vergadert openbaar
  • is overlegpartner voor de gemeente bij de totstandkoming van bestemmingsplannen
  • adviseert het college over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten
  • adviseert het college over aanvragen omgevingsvergunning voor monumenten
  • bestaat uit een voorzitter, vier leden en een adviseur van het Gelders Genootschap
  • is door het college benoemd voor vier jaar
  • vergadert eenmaal per zes weken op donderdagmiddag. De vergaderdata vindt u terug onder de tab Hoe werkt het

  De erfgoedcommissie bestaat uit dhr. H. van Dord (voorzitter), dhr. M.Wispelwey (archeoloog), dhr. K. Zondergeld (bouwkundige), dhr. M. Kruidenier (architectuurhistoricus), dhr. A. Marcelis (landschapsarchitect) (niet op de foto) en adviseur cultuurhistorie van het Gelders Genootschap dhr. M. van Bleek (niet op de foto). 

 • Hoe werkt het?

  Vergaderschema Erfgoedcommissie 2022 (onder voorbehoud)

  • 4 augustus 2022 (deze vergadering gaat niet door)
  • 15 september 2022
  • 3 november 2022
  • 15 december 2022

  Locatie: gemeentehuis Epe

  Aanvang: 15:30 uur

  Als u een vergadering van de Erfgoedcommissie wilt bijwonen kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar gemeente@epe.nl.

 • Documenten

Pagina opties