Erfgoedcommissie

 • Wat is het?

  De Erfgoedcommissie heeft de volgende taken:

  • adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over monumentenzorg, cultuurhistorie, historisch landschap en archeologie
  • is overlegpartner voor de gemeente bij de totstandkoming van bestemmingsplannen
  • adviseert het college over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten
  • adviseert het college over aanvragen omgevingsvergunning voor monumenten
  • adviseert burgers bij verbouwplannen voor gemeentelijke monumenten
  • bestaat uit een voorzitter, vier leden en een adviseur van het Gelders Genootschap
  • is door het college benoemd voor vier jaar
  • vergadert eenmaal per zes weken op woensdagmiddag of donderdagmiddag. De vergaderdata vindt u terug onder de tab Hoe werkt het
  • vergadert openbaar

  De erfgoedcommissie bestaat uit de heren M. Wispelwey, K. Zondergeld, H. van Dord, J. Westerman en M. Kruidenier en meneer A. Marcelis (niet op de foto).

 • Hoe werkt het?

  Vergaderschema Erfgoedcommissie 2020

  • 4 maart 2020
  • 16 april 2020
  • 27 mei 2020
  • 9 juli 2020
  • 20 augustus 2020
  • 1 oktober 2020
  • 19 november 2020
  • 17 december 2020

  Locatie: gemeentehuis Epe

  Aanvang: 15:30 uur

  U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar gemeente@epe.nl

 • Documenten

Pagina opties