Erfgoedcommissie

 • Wat is het?

  De Erfgoedcommissie heeft de volgende taken:

  • adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over monumentenzorg, cultuurhistorie, historisch landschap en archeologie
  • adviseert burgers bij verbouwplannen voor gemeentelijke monumenten
  • vergadert openbaar
  • is overlegpartner voor de gemeente bij de totstandkoming van bestemmingsplannen
  • adviseert het college over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten
  • adviseert het college over aanvragen omgevingsvergunning voor monumenten
  • bestaat uit een voorzitter, vier leden en een adviseur van het Gelders Genootschap
  • is door het college benoemd voor vier jaar
  • vergadert eenmaal per zes weken op woensdagmiddag of donderdagmiddag. De vergaderdata vindt u terug onder de tab Hoe werkt het

  De erfgoedcommissie bestaat uit de heren M. Wispelwey, K. Zondergeld, H. van Dord, J. Westerman en M. Kruidenier en meneer A. Marcelis (niet op de foto).

 • Hoe werkt het?

  Vergaderschema Erfgoedcommissie 2021

  • 28 januari 2021
  • 11 maart 2021
  • 22 april 2021
  • 3   juni 2021
  • 15 juli 2021
  • 26 augustus 2021
  • 28 oktober 2021
  • 9 december 2021

  Locatie: gemeentehuis Epe

  Aanvang: 15:30 uur

  De vergaderingen vinden voorlopig plaats via Skype. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar gemeente@epe.nl.

 • Documenten

Pagina opties