Eikenprocessierups

 • Wat is het?

  Overal in Nederland rukt de eikenprocessierups op. 2019 was hier een extreem voorbeeld van, ook in de gemeente Epe. Het was een piekjaar met overlast. In 2020 zijn de meeste eiken voor het uitkomen van de rupsen behandeld om de grootste overlast te voorkomen. De grootste overlast bleef in 2020 uit en het bleek beheersbaar. Voor 2021 is gekozen voor een andere manier van bestrijden. Deze verandering van aanpak komt met name doordat het vooraf behandelen van bomen ook gevolgen heeft voor andere rupsen dan enkel de eikenprocessierups. We kunnen niet voorspellen hoe de eikenprocessierups zich dit jaar ontwikkelt en of er veel overlast zal zijn. Het accent ligt op de inzet om het biologisch evenwicht te herstellen en biodiversiteit te bevorderen.

  Preventie en actieve bestrijding van de rups

  Dit voorjaar gaat Axent Groen op kleine schaal aan de slag met preventieve bestrijding. In totaal worden ongeveer 10% van de inlandse eiken bespoten met zogenaamde Aaltjes. Deze aaltjes eten de larve van de eikenprocessierups en is dus 100% op biologische basis. Dit is dus een andere methode dan voorheen. Deze Aaltjes worden midden in de nacht in de bomen gespoten.

  Daarnaast worden er tijdens het seizoen van de eikenprocessierups visuele controles uitgevoerd en houdt de gemeente alle meldingen bij. Op de locaties waar later overlast ontstaat van rupsen, bestrijden we de rups door deze weg te zuigen. Deze actieve bestrijding gebeurt op plaatsen waar de plaagdruk hoog is en waar mensen het risico lopen met de rups in contact te komen. Denk hierbij aan drukbezochte gebieden zoals hoofdwegen en fietspaden, de centra van de dorpen, begraafplaatsen, kinderspeelplaatsen en de gebieden rondom scholen. Daar bevinden zich vaak veel mensen tegelijk.

  Op de interactieve kaart kunt u zien welke eikenbomen we preventief behandelen of waar we de rupsnesten hebben weggehaald.

  Biodiversiteit bij de bestrijding van de eikenprocessierups

  Een andere manier van bestrijden voor de langere termijn is ervoor te zorgen dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups terugkomt. Denk hierbij aan vogels zoals kool- en pimpelmezen en boomklevers. Zij voeren hun jongen grote aantallen rupsen. We hangen op verschillende plaatsen nestkastjes aan bomen voor de vogels. Ook zaaien we de randen van weilanden in met een speciaal bloemmengsel. Op deze bloemen komen insecten af en dus ook vogels. Sluipwespen leggen bijvoorbeeld hun eitjes in het lichaam van een rups, waarna de wespenlarf de rups stukje bij beetje opeet. Ook is de gemeente bezig met minder intensief bermen beheer waar dat mogelijk is. Dit alles moet eraan bijdragen dat de eikenprocessierups uiteindelijk geheel door de natuur gereguleerd zal zijn.

  Meer informatie op kennisplatform processierups

  In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er nu een kennisplatform processierups opgericht. Op dit platform geven experts op meer dan 100 veelgestelde vragen een antwoord. De vragen kunnen eenvoudig gefilterd worden op doelgroep (bijvoorbeeld tuineigenaar, organisator festival, gemeente) of op thema (bijvoorbeeld gezondheid, brandharen, bestrijding).

  Melding doen

  • Heeft u last van nesten van de eikenprocessierups in een gemeentelijke boom? Meld het dan bij de gemeente via ons online formulier of telefoonnummer 14 0578.
  • Gaat het om een particuliere boom? Dan bent u als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van deze eikenprocessierups. Helaas mag de gemeente als onafhankelijke overheid geen commerciële bedrijven noemen die de rups bestrijden.

  Melding woon- en leefomgeving doen (zonder DigiD)

  Melding woon- en leefomgeving doen (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  • De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder.
  • De rups komt in de maanden mei, juni en juli voor op eikenbomen, meest inlandse eiken. Ze maken in de bomen grote nesten. Deze nesten zien eruit als een dicht spinsel.
  • De rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren).
  • Contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kan klachten geven zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.
 • Wat moet ik doen?

  Tips

  • Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
  • Zorg bij een gebied met rupsen voor goede bedekking van hals, armen en benen en ga daar niet op de grond zitten.
  • Bent u toch in contact gekomen met de rupsen of haren, was of spoel uw huid en ogen dan goed met water. Niet krabben of wrijven. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.
  • Een zachte crème met kamfer, Aloë Vera, Antihistamine zalf of menthol kan verlichting geven.
  • Föhn de rode bultjes om de huid warm te maken. Dit helpt op termijn tegen de uitslag. 
  • Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
 • Veelgestelde vragen

  We krijgen veel reacties over het bestrijden van de eikenprocessierups.  

  Beschermde insectensoorten

  Bij de bestrijding van de rups houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde insectensoorten. Mocht de overlast van de rups toch te groot zijn (zoals bij een druk wandelpad of een schoolplein), dan overleggen we met een ecoloog.

  Alternatieve manieren voor de bestrijding

  De gemeente Epe bestrijdt de rups zo veel mogelijk op een natuurlijke manier. Bijvoorbeeld door de kruidenrijke akkerranden uit te breiden. Deze trekken insecten aan die natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Verder hangen we in bomen vogelkastjes voor mezen op. Voor mezen zijn eikenprocessierupsen een lekker hapje. Op termijn zorgt meer biodiversiteit - zo veel mogelijk verschillende planten en dieren - voor meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo bestrijden we de eikenprocessierups.

Pagina opties