Eikenprocessierups

 • Wat is het?

  Vooral de laatste jaren zorgt de eikenprocessierups in Nederland voor overlast. De haren van de rups kunnen jeuk veroorzaken. Ook in de gemeente Epe staan veel eiken, waarop de rups kan leven. De eikenprocessierups is de rups van een grijsbruine nachtvlinder. De rups komt in de maanden mei, juni en juli voor op eiken. Ze maken vaak grote nesten. Deze nesten zien eruit als een dicht spinsel. ’s Nachts gaan de rupsen achter elkaar aan - in processie - op zoek naar eikenbladeren.

  Voor 2021 behandelde de gemeente veel eiken voor het uitkomen van deze rupsen.. Vorig jaar heeft de gemeente Epe voor een andere manier van bestrijden gekozen. De gemeente Epe bestrijdt de rups zo veel mogelijk op een natuurlijke manier. Deze andere aanpak is gebaseerd op het herstellen van het biologisch evenwicht en het bevorderen van de biodiversiteit. Waar we overlast verwachten, bespuiten we eiken preventief met aaltjes die de rupsen opeten. En als er zich op plaatsen waar veel mensen komen toch overlast ontstaat, schakelen we een gespecialiseerd bedrijf in om de rupsen weg te zuigen.

  Bestrijding van de rups

  Axent Groen start in april op kleine schaal aan de slag met de biologische bestrijding. Door ongeveer 1000 eiken in de dorpen van de gemeente Epe te behandelen, proberen we overlast te voorkomen. We bestrijden de rupsen biologisch door de boomkronen in april twee keer te bespuiten met aaltjes die de rupsen opeten. Dat kan alleen in de avond of nacht omdat de aaltjes niet goed tegen zonlicht kunnen. De aaltjes zelf zijn ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. We passen deze methode alleen toe op plaatsen waar dat het meeste effect heeft. Dat zijn de plaatsen waar in voorgaande jaren veel rupsen voorkwamen en waar veel mensen komen. Op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen, gebruiken we deze methode niet. Op de kaart op www.epe.nl/eikenprocessierups is aangegeven welke bomen we op die manier behandelen, waar nesten van rupsen zijn aangetroffen en waar ze zijn weggezogen. Deze aaltjes eten de larve van de eikenprocessierups. Er komt geen chemische stof aan te pas.

  Meer biodiversiteit

  Daarnaast helpen we de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals kool- en pimpelmezen en boomklevers een handje. Deze vogels voeren hun jongen grote aantallen rupsen. Daarom zijn er vorig jaar onder andere plaatsen waar de rups voor overlast zorgt, nestkastjes aan bomen opgehangen. Ook zijn vorig jaar randen van akkers en weilanden ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Op deze bloemen komen insecten af en ook vogels. Sluipwespen leggen bijvoorbeeld hun eitjes in het lichaam van een rups, waarna de wespenlarf de rups opeet. Op steeds meer plaatsen gaat de gemeente over op een beheer dat goed is voor de natuurlijke vijanden van de rups. Zo maait de gemeente de bermen minder vaak. Deze maatregelen moeten eraan bijdragen dat de eikenprocessierups uiteindelijk door natuurlijke vijanden in toom wordt gehouden.

  Toch overlast?

  Tijdens het seizoen van de eikenprocessierups controleren de gemeente en Axent Groen de plaatsen waar veel eiken staan en houden we de meldingen bij. Op de plaatsen waar toch overlast ontstaat van rupsen, zuigen we de rupsen weg. Dat zijn bijvoorbeeld hoofdwegen, fietspaden, de dorpscentra, begraafplaatsen, speelplaatsen en de gebieden rondom scholen.

  Op de onderstaande kaart is te zien welke eiken we preventief gaan behandelen of hebben behandeld. En waar we de nesten van rupsen zijn gemeld en al dan niet zijn weggezogen.

  Rupsen melden

  Heeft u last van eikenprocessierupsen in een boom die van de gemeente is? Meld het dan bij de gemeente via onderstaand formulier of telefoonnummer 14 0578. Zitten de rupsen niet in een boom die van de gemeente is, dan is de eigenaar van de boom verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

  Melding woon- en leefomgeving doen (zonder DigiD)

  Melding woon- en leefomgeving doen (met DigiD)

  Tips

  • Vermijd elk contact met de rupsen, de brandharen en lege nesten.
  • Bedek in gebieden waar de rupsen voorkomen hals, armen en benen en ga daar niet op de grond zitten of liggen.
  • Bent u in contact gekomen met de rupsen of haren, was of spoel uw huid en ogen dan goed met water. Krab of wrijf niet bij jeuk De klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.
  • Smeer geïrriteerde plekken in met een zachte crème met kamfer, Aloë vera gel, antihistamine zalf of menthol. Dat kan verlichting geven.
  • Föhn de rode bultjes om de huid warm te maken. Dat helpt op termijn tegen de uitslag.
  • Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

  Veelgestelde vragen

  Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan vindt u op de website processierups.nu. Op dit platform staan de antwoorden op meer dan 100 veelgestelde vragen.

 • Hoe werkt het?

  • De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder.
  • De rups komt in de maanden mei, juni en juli voor op eikenbomen, meest inlandse eiken. Ze maken in de bomen grote nesten. Deze nesten zien eruit als een dicht spinsel.
  • De rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren).
  • Contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kan klachten geven zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.
 • Wat moet ik doen?

  Tips

  • Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
  • Zorg bij een gebied met rupsen voor goede bedekking van hals, armen en benen en ga daar niet op de grond zitten.
  • Bent u toch in contact gekomen met de rupsen of haren, was of spoel uw huid en ogen dan goed met water. Niet krabben of wrijven. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.
  • Een zachte crème met kamfer, Aloë Vera, Antihistamine zalf of menthol kan verlichting geven.
  • Föhn de rode bultjes om de huid warm te maken. Dit helpt op termijn tegen de uitslag. 
  • Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
 • Veelgestelde vragen

  We krijgen veel reacties over het bestrijden van de eikenprocessierups.  

  Beschermde insectensoorten

  Bij de bestrijding van de rups houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde insectensoorten. Mocht de overlast van de rups toch te groot zijn (zoals bij een druk wandelpad of een schoolplein), dan overleggen we met een ecoloog.

  Alternatieve manieren voor de bestrijding

  De gemeente Epe bestrijdt de rups zo veel mogelijk op een natuurlijke manier. Bijvoorbeeld door de kruidenrijke akkerranden uit te breiden. Deze trekken insecten aan die natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Verder hangen we in bomen vogelkastjes voor mezen op. Voor mezen zijn eikenprocessierupsen een lekker hapje. Op termijn zorgt meer biodiversiteit - zo veel mogelijk verschillende planten en dieren - voor meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo bestrijden we de eikenprocessierups.

Pagina opties