Economische visie Epe

 • Wat is het?

  Met de economische visie wil de gemeente Epe haar bijdrage leveren aan een vitaal, slim en uitnodigend economisch klimaat.

  Epe, vitaal, slim en uitnodigend

  De gemeente Epe wil graag een herkenbaar economisch profiel uitstralen. Daarom is de integrale economische visie 'Epe, vitaal, slim en uitnodigend' opgesteld. De visie is opgesteld met input van externe partners vanuit verschillende geledingen. De visie geeft door concrete beleidsuitspraken en acties richting aan de economische (door)ontwikkeling van de gemeente Epe.

  Gekozen is om te werken met drie labels (hoofdlijnen): Slim, Uitnodigend en Vitaal. Voor deze labels is beschreven hoe de gemeente Epe er in 2025 uit kan zien.

  De komende jaren wil de gemeente Epe in samenwerking met partners en burgers dan ook werken aan:

  • lokale en regionale samenwerking
  • duurzaamheid en innovatie (Cleantech)
  • talenten benutten
  • vergrijzing verzilveren
  • vitale centra
  • recreatie en toerisme

  Actieprogramma economische visie

  Om het gewenste toekomstbeeld te bereiken is een actieprogramma gemaakt met concrete acties die bijdragen aan het bereiken van het gewenste toekomstbeeld. In het actieprogramma is, naast de gemeente, ook een belangrijke rol weggelegd voor partners zoals (vertegenwoordigers van) ondernemers, het onderwijs, (maatschappelijke) instellingen en de regio.

  Economische visie - De visie

  Economische visie - Actieprogramma

  Economische visie - Bijlagenboek

 • Documenten

Pagina opties