Dode vissen in het water

 • Wat is het?

  Ziet u meerdere vissen in het water naar zuurstof happen en/of dood in het water liggen? Neem dan contact op met het Waterschap Vallei en Veluwe. Dode dieren moeten om gezondheidsredenen namelijk zo snel mogelijk verwijderd worden. Daarnaast kunnen vissen die in ademnood zijn, worden geholpen door ze te verplaatsen of door extra zuurstof in het water te brengen.

  Neem contact op met Waterschap Vallei en Veluwe

 • Hoe werkt het?

  Gemeente en waterschappen proberen zuurstofloze situaties uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt het oppervlaktewater doorgespoeld met vers water, worden buffersystemen/maatregelen in het riool aangebracht of toegepast zodat het riool zo min mogelijk tot overstort komt.

  Soms kan het gebeuren dat u vissen aan het wateroppervlak naar adem ziet happen. Er zit dan weinig zuurstof in het water. Dit kan komen door verschillende factoren:

  • De baggerlaag verbruikt veel zuurstof.
  • Het is een warme dag, waardoor de temperatuur van het water hoger wordt en het water minder zuurstof bevat. Dit komt vooral voor in wateren die minder diep zijn.
  • Het heeft hard geregend en de riolering loost het overtollige water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer dan het oppervlaktewater en bevat minder zuurstof.

  Als het zuurstofgehalte heel erg laag wordt, kunnen de vissen ook sterven.

Pagina opties