Dementievriendelijke gemeente

 • Wat is het?

  • Dementie is een ziekte die enorme impact heeft op alle leefgebieden.
  • Het aantal mensen met dementie stijgt. Dit betekent dat steeds meer mensen in onze gemeente te maken krijgen met mensen met dementie.
  • Mensen met dementie wonen zo lang en zo normaal mogelijk in hun eigen woon- en leefomgeving. Zelfs 70% van hen.
  • Daarom spannen de gemeente en vele andere partijen binnen de gemeente (zoals ondernemers, hulpverleners, geloofsgemeenschappen, verenigingen, welzijnsorganisaties, inwoners en vrijwilligersorganisaties) zich gezamenlijk in om meer kennis over het omgaan met mensen met dementie te verkrijgen én te verspreiden: de gemeente Epe werkt aan een dementievriendelijke gemeente.
 • Hoe werkt het?

  • Een dementievriendelijke samenleving is een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker tot buurman en van sportclub tot wijkagent.
  • Een samenleving waarin mensen met dementie gewoon kunnen meedoen. Waarin zij hun eigen boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging of kerk gaan of een bezoek brengen aan de bibliotheek of een museum.
  • En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.
  • Op 7 maart 2019 ondertekent de gemeente Epe samen met de partners een intentieverklaring, waarin ze tekenen voor een gezamenlijke inspanning om de inwoners van de gemeente Epe bewust te maken van de impact van dementie voor mensen met dementie, voor hun directe omgeving en op de samenleving als geheel. Dit om het volgende te realiseren:
   • Het bespreekbaar maken van dementie door het op de agenda te zetten van bijeenkomsten en in gesprek te gaan met inwoners over dementie en hen te informeren over dementie. Zo kunnen zij de signalen van dementie herkennen en weten waar mensen met dementie en hun mantelzorger(s) terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

   • Het aanbieden van gratis trainingen aan burgers, vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Epe, gefaciliteerd door het landelijke project Samen Dementievriendelijk. De trainingen zijn zowel online als op locatie.

   • Het aanbieden van een training aan hun medewerkers, gefaciliteerd door Samen Dementievriendelijk, tegen een kleine vergoeding per medewerker. De training vindt op locatie plaats aan groepen van 10 tot 15 medewerkers.

   • Het deelnemen aan een bijeenkomst voor deskundigheidsbevordering van helpenden, verzorgenden en wijkverpleegkundigen, gefaciliteerd door het Netwerk Dementie.

   • Het faciliteren van informatiebijeenkomsten voor inwoners door middel van het beschikbaar stellen van locaties, zoals kerkelijke gebouwen binnen alle dorpen in de gemeente.

 • Verwijzingen

Pagina opties