Cultuurnota - De kracht van cultuur

 • Wat is het?

  • De waarde van cultuur voor onze samenleving is groot.
  • De dorpskernen van de gemeente Epe kenmerken zich door een bloeiend verenigingsleven dat actief op het gebied van kunst en cultuur is.
  • Er valt daardoor veel te genieten van muziek, toneel, beeldende kunst - in de eerste plaats natuurlijk door de uitvoerders en beoefenaars zelf, maar natuurlijk ook door het publiek dat de weg naar podia en exposities weet te vinden.

  Waarde voor onze economie

  • De cultuursector is een sector met ook een duidelijk economisch belang, met name voor toerisme.
  • Daarom is deze nota een brede cultuurnota, waarin aandacht is voor het versterken van de lokale structuur en ontplooiing van onze inwoners.
  • De economische crisis heeft ook zijn weerslag gehad op ons eigen gemeentelijk cultuurbeleid.
  • We moeten het nu en in de komende jaren met minder overheidsgeld doen.
  • De Beleidsnota Kunst en Cultuur 2016-2020 is hierop aangepast.
 • Documenten

 • Verwijzingen

Pagina opties