Collecte

 • Wat is het?

  • Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.
  • De gemeente wil niet teveel collectes tegelijkertijd. Daarom mag er per periode en per woonkern - naast een landelijke instantie - één lokale collecte of verkoopactie plaatsvinden.
  • In het collecterooster onderaan deze pagina kunt u zien wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte in het rooster past.
  • Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
  • Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien.
  • U mag een collectevergunning alleen aanvragen als deze betrekking heeft op een goed doel.
  • Aan de collectevergunning zijn voorschriften verbonden. Deze kunt u lezen bij Aanvullende informatie.
  • Het is verstandig uw aanvraag enkele weken van tevoren in te dienen.
  • U kunt een aanvraag voor een collectevergunning alleen online indienen.

  Collectevergunning aanvragen (met DigiD)

  Collectevergunning aanvragen (met eHerkenning)

 • Wat kost het?

  De kosten voor een collectevergunning zijn € 19,30.

 • Hoe lang duurt het?

  Direct na het indienen van de digitale aanvraag via de knop Collecte aanvragen ontvangt u de vergunning per mail. Als blijkt dat de gegevens niet correct zijn, dan kan de gemeente de vergunning weer intrekken tot 5 werkdagen na het verlenen ervan.

 • Aanvullende informatie

  Ook voor het huis aan huis verkopen van bijvoorbeeld worsten of koeken voor een vereniging of stichting is een collectevergunning nodig.
  Er is geen vergunning nodig als er in besloten kring een inzameling wordt gehouden.

  Algemene voorschriften collectevergunning

  • De collectanten zijn onbetaalde vrijwilligers en tenminste 14 jaar oud (als ze jonger zijn, dan moeten ze worden begeleid door een volwassene). De collectanten mogen niet voor overlast zorgen en moeten eventuele aanwijzingen van de politie en/of een daartoe aangewezen gemeentefunctionaris opvolgen.
  • Het inzamelen/collecteren mag alleen van maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 en 21:00 uur.
  • De collectanten kunnen tijdens de actie aantonen dat zij een vergunning hebben van de gemeente Epe.
  • Maakt u geen gebruik van de vergunning, dan moet u dit zo spoedig mogelijk bij de gemeente Epe melden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar gemeente@epe.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer.
  • De gemeente kan, tot maximaal 6 maanden na de inzameling, financiële verantwoording vragen. Deze gegevens moeten dus een halfjaar beschikbaar blijven.
  • Houdt u zich niet aan de voorschriften uit deze vergunning of zijn er omstandigheden die dit noodzakelijk maken, dan wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

  Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving en
  • lotenverkoop door goededoelenloterijen

Pagina opties