Burgerjaarverslag

  • Wat is het?

    In het burgerjaarverslag kijkt burgemeester Van der Hoeve terug op het afgelopen jaar: 2018. Wat gebeurde er op het gebied van dienstverlening, inwonerparticipatie, openbare orde en veiligheid en regionale samenwerking? U leest het in het burgerjaarverslag.

    (Sinds 2016 is de verplichting om een burgerjaarverslag op te stellen vervallen. De burgemeester hoeft geen verantwoording meer af te leggen aan de gemeenteraad over de manier waarop de gemeente uitvoering geeft aan onderwerpen waarbij inwoners direct betrokken zijn.)

  • Documenten

Pagina opties