Bomenbeleidsplan

 • Wat is het?

  • Het beeld en de sfeer van de gemeente Epe, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, wordt voor een groot deel bepaald door haar bomen.
  • Ze zijn de belangrijkste dragers van de groenstructuur en onmisbaar voor de leefomgeving van mens en dier.
  • De gemeente Epe hecht dan ook veel waarde aan haar bomenbestand.
  • Bomen in de openbare ruimte komen steeds meer onder druk te staan. Denk hierbij aan gebiedsontwikkelingen, bouwwerkzaamheden, inrichting van de openbare ruimte enz.
  • Om tot een kwalitatief goed en gezond bomenbestand te komen en deze ook te behouden heeft de gemeente Epe bomenbeleid opgesteld.
  • Dit beleid is het toetsingskader voor het gemeentebestuur en leidraad voor het gemeentelijk apparaat.
  • Daarnaast legt het Bomenbeleidsplan heldere en transparante regels voor het kapbeleid vast (zie ook: 'Bomen en kappen').
  • Het Bomenbeleidsplan gaat in op het gemeentelijke bomenbestand in het algemeen. Dit geldt zowel voor particuliere als gemeentelijke bomen of bomen van andere overheden.
  • Het Bomenbeleidsplan geldt voor bomen binnen en buiten de bebouwde kom.
 • Documenten

Pagina opties