Bomen, taken en verantwoordelijkheden

 • Wat is het?

  Bomen kappen: wat kan de gemeente voor u doen en wat valt onder uw eigen verantwoordelijkheid?

  Tijdelijke effecten van bomen

  • Bomen worden verschillend door inwoners ervaren, voor de een zijn zij een lust, voor een ander een last. Oorzaken van ongemak zijn vaak: bladval, schaduwvorming, zaad- of vruchtenvorming, insecten, allergie, enz. Deze verschijnselen zijn tijdelijk van aard. Zij vormen dan ook geen reden om een gemeentelijke boom te kappen. Dit geldt ook voor de belemmering van zoninval op zonnepanelen en voor het ontvangst van schotels en antennes.
  • De gemeente Epe voert regelmatig onderhoud uit aan haar bomen. Wanneer wij kansen zien binnen dit onderhoud om uw ongemak te verzachten zullen wij dit doen. Meer informatie: Regels voor het kappen van bomen/ongemak door bomen.

  Overhangende takken van gemeentelijk bomen

  • Soms kunnen takken van gemeentelijke bomen over particuliere erven hangen. Dit kan als hinderlijk worden ervaren.
  • De gemeente Epe bekijkt per situatie of snoei mogelijk is en of dit de overlast kan beperken. Hiervoor geldt dat bomen alleen gesnoeid kunnen worden wanneer dit de algemene gezondheid en stabiliteit van de boom niet aantast en wanneer dit te combineren is met het gemeentelijke onderhoud.
  • Er wordt veel gepubliceerd over de rechten en plichten rondom bomen, denk daarbij aan de Rijdende Rechter. Elke situatie is anders en wordt door de gemeente apart beoordeeld. Maar houdt u er rekening mee dat gemeentelijke bomen een algemeen belang dienen en dit vaak zwaarder weegt dan een individueel belang. Er moet dan ook sprake zijn van onaanvaardbare hinder om een boom te laten verwijderen.
  • Uiteraard vindt de gemeente Epe de veiligheid van de openbare ruimte zeer belangrijk. De gemeentelijke bomen worden daarom regelmatig gecontroleerd op veiligheid. Deze controle wordt uitgevoerd door Axent Groen.

  Opdrukken verharding door boomwortels

  • Op veel plekken staan bomen in of dichtbij verharding. Bomen kunnen deze verharding door hun wortelgroei omhoog drukken waardoor de verharding bol komt te liggen.
  • Wanneer het om openbare verhardingen gaat, zoals een trottoir of een rijbaan, zorgt de gemeente Epe binnen haar reguliere onderhoud ervoor dat de bestrating wordt aangepast. Het kappen van een boom door opdrukkende verharding is alleen mogelijk wanneer het om een onveilige situatie gaat en er geen alternatieve oplossingen zijn.
  • Bevinden zich wortels van gemeentelijke bomen op uw eigen terrein en drukken zij uw eigen verharding op? Dan is de gemeente Epe niet verantwoordelijk voor eventuele herstelwerkzaamheden. U als grondeigenaar bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw erf. U heeft wel het recht om boomwortels van een gemeentelijke boom op uw terrein zelf te verwijderen. Maar let op! Op het moment dat u daarmee de boom beschadigd  of er door u een onveilige situatie ontstaat kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Daarom kunt het beste altijd eerst contact opnemen met de gemeente Epe voor advies.

  Boomwortels in riolering of funderingen

  • Soms komt het voor dat boomwortels in waterleidingen zijn gegroeid, bijvoorbeeld bij huisaansluitingen. Bomen kunnen echter zelf geen gaten veroorzaken in funderingen of buizen. Dit komt alleen voor wanneer er al kleine scheuren of openingen aanwezig zijn.
  • U hebt als eigenaar van het riool of de fundering van uw woning een wettelijke onderhoudsplicht. Ingroei van wortels is daarom een gevolg van nalatig onderhoud. De gemeente Epe is daarom niet verantwoordelijk voor herstelwerkzaamheden van riolering of funderingen op uw terrein. U moet daarom zo vroeg mogelijk zelf ondergrondse voorzieningen (bijvoorbeeld anti-worteldoek) aan te brengen die boomwortels geleiden.
  • De gemeente Epe houdt er wel rekening mee bij nieuwe aanplant van bomen. Wij planten bomen daarom waar mogelijk niet meer op of dichtbij erfgrenzen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Pagina opties