Bomen kappen - vergunning aanvragen

 • Wat is het?

  • Bent u eigenaar van een boom die onder de criteria van de bomenlijst valt en u wilt deze boom kappen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit kappen.
  • Wilt u advies over de staat van een boom die op uw perceel staat? Dan kunt u hiervoor zelf een bomenadviseur inschakelen. De gemeente Epe biedt geen adviserende rol. Op grond van de bevindingen van een bomenadviseur kunt u bepalen of u een aanvraag omgevingsvergunning indient.

  Omgevingsvergunning voor activiteit kappen aanvragen

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  U heeft nodig:

  • de exacte plaats/locatie van de boom of bomen
  • de soort
  • de diameter van de stam (op 1,30 meter hoogte gemeten)
  • uw motivatie voor de beoogde kap
  • ook moet u een duidelijk leesbare situatieschets en foto’s aanleveren.
 • Wat kost het?

  De kosten voor het kappen zijn € 44,45 plus € 25,55 per boom, tot een maximum van € 836,00.

 • Hoe lang duurt het?

  • Op een aanvraag omgevingsvergunning moet het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken een besluit nemen.
  • Wordt de vergunning voor de kap verleend of geweigerd, dan treedt een wettelijke termijn van 6 weken in voor het indienen van een bezwaarschrift tegen het collegebesluit (vergunning of weigering).
  • Bent u van plan een boom te kappen waarvoor een vergunningplicht geldt? Houdt u dan rekening met een globale duur van de procedure van tenminste 3 maanden voordat u daadwerkelijk kunt kappen!

Pagina opties