Bomen en kappen - heb ik een vergunning nodig?

 • Wat is het?

  U bent eigenaar van een boom en wilt deze kappen. Om te bepalen of u daarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ nodig heeft, moet u de onderstaande stappen doorlopen om vast te stellen of u boom beschermd en daarmee de kap  vergunningplichtig is.

  1. Valt de locatie van de te kappen boom binnen of buiten de komgrens van de Wet natuurbescherming?

  Waar liggen de komgrenzen van de Wet natuurbescherming?

  2. Vervolgens bekijkt u de criteria die gelden voor de beschermde bomen binnen of buiten de bebouwde komgrens van de Wet natuurbescherming.

  3. Ik heb de check gedaan en kom tot de volgende conclusie

  Nee, mijn boom valt niet onder de criteria van de bomenlijst. Wat moet ik doen?
  • Bomen die niet vallen onder de genoemde criteria op de bomenlijst, mogen vergunningsvrij gekapt worden. U hoeft dat ook niet bij de gemeente Epe te melden. Let er wel op dat er een meldingsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming bij de provincie Gelderland nodig kan zijn zoals bij punt 2 beschreven.
  • U bent nog wel verplicht om in het kader van de Wet natuurbescherming met waardevolle flora en fauna rekening te houden, bijvoorbeeld met  aanwezige vogelnesten. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.gelderland.nl.
  Ja, de boom die ik wil kappen valt wél onder de criteria van de bomenlijst. Wat moet ik doen?
  • U bent nog wel verplicht om in het kader van de Wet Natuurbescherming met waardevolle flora en fauna rekening te houden, bijvoorbeeld met  aanwezige vogelnesten. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.gelderland.nl.

  Vergunning aanvragen

  Informatie over noodkap

 • Documenten

Pagina opties