Bescherming bomen

 • Wat is het?

  • De basis voor de bescherming van bomen in de gemeente Epe komt voort uit het gemeentelijke bomenbeleid, het bomenbeleidsplan.
  • Bij gebiedsontwikkelingen, bestemmingsplannen en bouwprojecten worden aan het bomenbeleidsplan getoetst.
  • Ook staan hierin heldere en transparante regels over het kapbeleid.

  Beschermde bomen

  • Niet alleen de gemeentelijke bomen zijn bepalend voor het groene karakter van onze gemeente, maar ook veel bomen op particulier terrein.
  • De bijzondere en beeldbepalende bomen die de gemeente Epe wil beschermen zijn opgenomen op de gemeentelijke bomenlijst.
  • De bomenlijst is een onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • Voor het kappen of verplanten van de bomen die op de gemeentelijke bomenlijst staan moet de boomeigenaar een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aanvragen.
  • Alle overige bomen die niet onder de criteria van de bomenlijst vallen zijn vergunningsvrij te kappen of te verplanten.

  Herdenkingsbomen

  • Epe kent verschillende herdenkingsbomen.
  • Dit zijn bomen die zijn geplant ter ere van een bijzondere gebeurtenis of als aandenken aan een voor de gemeente belangrijk persoon.
  • Denk hierbij aan bomen die ter ere van leden van het koningshuis zijn geplant.
  • In 2013 heeft de gemeente Epe deze herdenkingsbomen in kaart gebracht.
 • Documenten

Pagina opties