Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  • U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.
  • De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Uw  uitvaartondernemer kan u hier meer over vertellen en kan zo nodig toestemming vragen aan de gemeente.

  Begraafplaatsen in Epe

  Begrafenis aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Uitgifte graf

  De gemeente Epe geeft  particuliere graven uit voor een periode van 20 of 50 jaar. In een particulier graf kunnen twee overledenen worden begraven. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf worden begraven. Het grafrecht gaat in op de dag dat de eerste overledene wordt begraven. Wanneer het grafrecht eindigt, is het altijd mogelijk om de grafrechten te verlengen.

  Wanneer de tweede overledene wordt begraven (bijgezet) moet de wettelijke grafrust van 10 jaar gewaarborgd worden. Is de datum waarop het grafrecht eindigt binnen deze 10 jaar, dan is het verplicht de grafrechten te verlengen.

  Rechthebbende

  Een rechthebbende is een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht tot begraven is verleend op een particulier (urnen)graf. Als de rechthebbende is overleden en er geen nieuwe rechthebbende is aangewezen, is het degene die redelijkerwijze geacht wordt de grafrechten over te nemen. De rechthebbende is altijd één persoon.

  De rechthebbende is verantwoordelijk voor de betaling van de grafrechten en voor de betaling van de kosten voor het onderhoud van de begraafplaats. De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van en aan het gedenkteken en ook voor de  beplanting op het graf. Daarnaast mag alleen de rechthebbende toestemming geven voor de handelingen die zijn genoemd in de Beheersverordening van de gemeente Epe. Dit zijn onder andere het plaatsen van een gedenkteken, het bijzetten van een tweede overledene, verlenging van de grafrechten en het afstand doen van de grafrechten. Ook voor het ruimen of schudden van het graf is toestemming nodig van de rechthebbende.

  Wanneer u een begrafenis vastlegt dan wordt u een graf toegewezen. Dit graf huurt u voor een bepaalde periode van de gemeente. Na deze periode kunt u dit recht verlengen. Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf.

  Afstand doen van het graf

  Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van het graf. Dit doet u door het invullen en ondertekenen van een afstandsverklaring.

  Overschrijven graf

  Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kan het grafrecht worden overgeschreven. Doe dit binnen 6 maanden na overlijden van de rechthebbende. Worden de grafrechten niet overgeschreven, dan vervallen de rechten op het graf.

  Gedenkteken

  Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig. Uw uitvaartondernemer of de steenhouwer kan u hier meer over vertellen. De vorm van het gedenkteken mag u zelf kiezen. De afmetingen zijn maximaal 1 meter breed en 2 meter lang. Voor de hoogte geldt een maximum van 125 centimeter. Daarnaast moet het gedenkteken van duurzaam materiaal zijn gemaakt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzaam kunststof of verduurzaamd hout.

  De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gedenkteken en moet dus zelf het gedenkteken schoonhouden en onderhouden.
  Herstelwerkzaamheden, bijvoorbeeld het verzakken van een gedenkteken, behoren ook tot dit onderhoud. Voor dit soort onderhoudswerkzaamheden kunt u contact opnemen met een steenhouwer.

  Kosten onderhoud

  Naast de kosten voor de grafrechten worden er ook kosten voor het onderhoud van de begraafplaats in rekening gebracht. Dit onderhoud bestaat uit onder andere het maaien van het gras, het knippen van hagen, het onderhoud aan de paden en het verwijderen van verdorde bloemen. Tribuut stuurt hiervoor een aanslagbiljet naar alle rechthebbenden van een (urnen)graf of nis in een columbarium op de begraafplaats.

  Cremeren

  De gemeente Epe heeft geen crematorium. Het is wel mogelijk om een nis in een columbarium of urnenkelder te huren. Ook kan een urn worden bijgezet in een particulier graf. Het bijzetten van een urn telt als 1 inlage (in een particulier graf zijn twee inlages mogelijk).

  Ruimen/schudden

  U kunt een graf laten schudden of ruimen. Een graf waar grafrechten op rusten, mag alleen worden geruimd met toestemming van de rechthebbende. De laatste bijzetting moet dan wel minimaal 10 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Als er na het schudden of ruimen een bijzetting plaatsvindt, dan is het verplicht om de grafrechten te verlengen om de wettelijke grafrust van 10 jaar te kunnen waarborgen.

  Algemeen graf

  U kunt ook kiezen voor begraven in een algemeen graf. Dit is een graf waarin willekeurig twee personen worden begraven. Meestal worden er twee mensen in begraven die elkaar niet kenden. Voor een algemeen graf betaalt u geen grafrechten, alleen de begraafkosten. Er worden wel kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen in rekening gebracht. Na de wettelijke termijn van grafrust (10 jaar) kan de gemeente deze graven ruimen. Een algemeen graf kan niet worden verlengd. Het is niet toegestaan om een gedenkteken of vaste beplanting te plaatsen op een algemeen graf.

  Heeft u vragen?

  Heeft u vragen over begraven, het bijzetten van een urn of het ruimen/schudden van graven? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Epe, telefoonnummer 14 0578.

 • Wat kost het?

  Voor een overzicht van de kosten verwijzen we u naar het product Begraafplaatsen.

 • Hoe lang duurt het?

  Wanneer u toestemming vraagt om een overledene te begraven of cremeren, wordt uw aanvraag 5 dagen verwerkt. Vraagt u toestemming voor asbestemming dan behandelen wij uw aanvraag binnen 9 weken.

 • Documenten

Pagina opties