Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

  Een actuele lijst van meestgestelde vragen over asbest vindt u op de website Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van Infrastructuur en milieu.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt via het Omgevingsloket online checken of u een vergunning nodig hebt voor het verwijderen van de asbest of dat u alleen een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de bouwinspecteur.

  Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt uw DigiD nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf online een aanvraag indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie hierover vindt u op www.eherkenning.nl.

  Verwijderen met vergunning (alleen bij monument, beschermd stads- en of dorpsgezicht)

  Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit. De procedure ziet er als volgt uit:

  • U vult het aanvraagformulier volledig in.
  • U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

  Verwijderen na melding

  Heeft u geen vergunning nodig? Dan moet u wel melding doen voordat u begint met het verwijderen van de asbest. Dit doet u door een aanvraagformulier omgevingsvergunning te downloaden op het Omgevingsloket en deze volledig ingevuld terug te sturen. Na de melding krijgt u een ontvangstbevestiging.

  Voor werkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau of -bedrijf (SC540).

  Bij de melding geeft u verder de volgende gegevens:

  • naam en adres eigenaar van het pand dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • kadastrale aanduiding
  • de data en tijdstippen waarop de werkzaamheden plaatsvinden
  • beschrijving van de wijze waarop de werkzaamheden plaatsvinden
  • gegevens over de afvalstoffen die vrij komen
 • Hoe lang duurt het?

  Uw aanvraag wordt binnen 4 weken verwerkt.

 • Aanvullende informatie

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

  Als u een dak gaat verwijderen waar asbest in zit, kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

Pagina opties