Agressieprotocol

  • Wat is het?

    • Dit protocol benoemt de rollen en stappen die worden gezet bij situaties van agressie tegen college-, raadsleden en fractievolgers.
    • Er is voor gekozen de afweging over de te volgen stappen niet langer bij het betrokken college- of raadslid te laten maar over te laten nemen door de gemeente. Dit omdat bedreigde college-, raadsleden en fractievolgers soms geen aangifte durven te doen of hun werkzaamheden niet meer waardevrij en/of conform hun ambtseed of belofte kunnen voortzetten.
    • Een voorwaarde voor deze werkwijze is dat het betrokken college-, raadslid of fractievolger, in de rol van benadeelde, zijn of haar medewerking verleent aan een eventueel onderzoek.
  • Documenten

Pagina opties