Definitieve uitslag Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

De Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen van 15 maart in de gemeente Epe zijn goed verlopen. Bij 20 stembureaus kon gestemd worden. De opkomst in gemeente Epe was 63%. Tijdens de vorige Provinciale Staten en Waterschapsverkiezing in 2019 was dit 59,8%. De uitslag per partij:

Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2023

Lijstnummer Partij Stemmen
1 VVD 1.863
2 Forum voor Democratie 422
3 CDA 1.330
4 GroenLinks 880
5 Partij van de Arbeid (PvdA) 1.210
6 D66 784
7 ChristenUnie 1.143
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 714
9 SP (Socialistische Partij) 358
10 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 872
11 Partij voor de Dieren 585
12 50PLUS 391
13 Lokale Partijen Gelderland 325
14 BBB 5.325
15 ONS Gelderland 69
16 Belang van Nederland (BVNL) 125
17 JA21 547
18 Volt 374

Definitieve uitslag Waterschapsverkiezingen 2023

Lijstnummer Partij Stemmen
1 VVD 1.744
2 ChristenUnie 1.152
3 CDA 1.464
4 Water Natuurlijk 1.568
5 Partij van de Arbeid (PvdA) 1.084
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 889
7 Lokaal Waterbeheer 900
8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur 1.143
9 50PLUS 544
10 Ondernemend Water 123
11 Partij voor de Dieren 802
12 BBB 5.194
13 Belang van Nederland (BVNL) 352