Schriftelijke vragen

Om zijn controlerende taak uit te oefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Zo kan de raad het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.

Procedure

  • Het onderwerp van de vragen moet binnen de bevoegdheid van het gemeentebestuur vallen.
  • Dezelfde vragen mogen niet al door een ander raadslid zijn gesteld.
  • Het onderwerp komt niet op korte termijn al aan de orde in een raadscommissie of raadsvergadering.
  • Het onderwerp wordt niet op dat moment al onderzocht in een raadsonderzoek/-enquête.
  • De vragen worden zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken na de datum van indiening beantwoord.

Naar actuele schriftelijke vragen

Pagina opties