Rekenkamercommissie

  • De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak. De commissie kan zelfstandig, los van de gemeenteraad, besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn.
  • De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect/resultaat heeft. Zij kijkt daarbij ook of het geld correct en zinvol wordt besteed.
  • De rekenkamercommissie is onafhankelijk.
  • Ieder jaar onderzoekt de commissie een aantal onderwerpen. Het uitgangspunt is om jaarlijks één groot onderzoek en twee kleinere te doen.
  • Waar mogelijk doet de rekenkamercommissie aanbevelingen over hoe het anders en beter kan.

Waarom een rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad en de inwoners van gemeente Epe onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur. Doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? De commissie ondersteunt de gemeenteraad hierin bij haar controlerende taak.

Onderwerpen

De rekenkamercommissie vraagt met enige regelmaat aan de gemeenteraadsfracties of er bij de raad nog suggesties zijn voor onderzoeksonderwerpen. Ook kan de gemeenteraad altijd een verzoek indienen. De commissie heeft daarnaast natuurlijk zelf ideeën over onderwerpen die het onderzoeken waard zijn. De rekenkamercommissie bepaalt zelf waar ze daadwerkelijk onderzoek naar gaat doen.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit 5 mensen. 2 van hen zitten ook in de gemeenteraad. Zij zorgen ervoor dat onderzoeken aansluiten bij wat er leeft in de gemeentepolitiek. De andere 3 leden, waaronder de voorzitter, zijn onafhankelijk. Hun onafhankelijke positie is belangrijk. De 3 onafhankelijke leden zorgen ervoor dat het werk van de rekenkamercommissie niet wordt beïnvloed door politieke belangen.

  • Voorzitter: de heer W. van Deursen
  • Leden: mevrouw F. Koekoek - van de Kolk, de heer R. Aykaç, de heer L. Halkers (raadslid) en de heer J.N. van Nuijs (raadslid). 
  • Adviseur: mevrouw Dennie Kattenberg
  • Secretaris: mevrouw Gea van de Lang - Bosman

Meer weten?

Wilt u meer weten over de totstandkoming en werkwijze van de rekenkamercommissie? Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw Dennie Kattenberg, via telefoonnummer 14 0578. De adresgegevens zijn: gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Het emailadres van Dennie Kattenberg is: griffie@epe.nl.

Verordening op de rekenkamercommissie

Pagina opties