Regelingen op overheid.nl

De regelingen van de gemeente Epe, zoals verordeningen, staan op www.overheid.nl. Deze regelingen worden bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Voor het zoeken naar bekendmakingen kunt u terecht op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Aanvragen die zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevings- of evenementenvergunning, vindt u terug in de bekendmakingen van de gemeente. Hierin wordt ook gemeld wat zij daarover besluit, welke verkeersbesluiten zij wil nemen of welke bestemmingsplannen worden gemaakt of gewijzigd. Deze bekendmakingen worden online en in de gemeentewijzer (Veluws Nieuws) gepubliceerd.

Bekendmakingen gemeente Epe

Officiele bekendmakingen (van verordeningen) via Gemeenteblad (vanaf 2014)

Regelingen van gemeenten, provincies en waterschappen

Bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Pagina opties