Raads- en coalitieakkoord

Raadsakkoord

Het raadsakkoord gaat over onderwerpen die de raad belangrijk vindt en waar ze in de komende periode aan gaan werken. Voor en met de samenleving. 

Naar Raadsakkoord

Coalitieakkoord

Aanvullend op het raadsakkoord willen de coalitiepartijen werken aan een aantal specifieke onderwerpen en op een aantal algemene thema’s. 

Naar coalitieakkoord 2022 - 2026

Pagina opties