Organisatiestructuur

De ambtelijke organisatie van gemeente Epe is onderverdeeld in drie afdelingen: Samenleving, Ruimte en Ondersteuning.

Afdeling Samenleving

De afdeling Samenleving bestaat uit de teams Klant Contact Centrum (KCC), Leefbaar en Veilig en Participatie.

  • Het Klant Contact Centrum is verantwoordelijk voor alle klantcontacten, alle dienstverleningsproducten voor sociaal en ruimte en burgerzaken.
  • Leefbaar en veilig is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs, sport en welzijn, openbare orde en veiligheid en handhaving.
  • Het team Participatie is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van zorg, ondersteuning en arbeidsmarkt en daarnaast het verstrekken van producten en diensten op die gebieden.

Afdeling Ruimte

De afdeling Ruimte bestaat uit de teams Ontwikkeling en Beheer.

  • Team Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van ruimte, wonen, economie en toerisme.
  • Team Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gericht op grijs en groen (opdrachtgeverschap), handhaving, verkeer en vervoer (opdrachtgeverschap) en het verstrekken van producten en diensten op die gebieden.

Afdeling Ondersteuning

De afdeling Ondersteuning bestaat uit de teams Advies & Administratie, Services en Informatisering.

  • Het team Advies & Administratie is verantwoordelijk voor taken en processen op het terrein van Juridische zaken, Financiën, Personeel en Organisatie en Communicatie en Voorlichting.
  • Services is verantwoordelijk voor taken en processen op het terrein van facilitair, financiële administratie, management- en bestuursondersteuning, archief, informatiebeheer en -ondersteuning.
  • Het team Informatisering is verantwoordelijk voor taken en processen op het gebied van informatiebeleid en -advies, automatisering en ICT.

Directie

De directie bestaat uit de stafeenheden Bedrijfsvoering en Beleidscoördinatie.

  • Eenheid Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de planning en control op financieel gebied.
  • Eenheid Beleidscoördinatie is verantwoordelijk voor planning en control op inhoudelijk gebied en daarnaast voor beleidsstrategie en coördinatie.

De gemeentesecretaris is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. De afdelingen worden geleid door een afdelingsmanager. Elk team heeft een teamleider.

Pagina opties