Inwonerparticipatie - adviezen

  • Inwonerparticipatie

    ‘Geef tijdige terugkoppeling’, ‘maak gebruik van deskundigheid in de samenleving’ en ‘leg de spelregels uit bij inwonerparticipatie’ zijn de adviezen die de meeste stemmen kregen van de aanwezige inwoners bij de slotavond over inwonerparticipatie.

Pagina opties