Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Epe bestaat uit 23 raadsleden.

Naar samenstelling gemeenteraad

Hoe werkt de gemeenteraad?

Gemeenteraad, raadscommissies en inspreken.

Naar hoe werkt de raad?

Besluiten en verslagen

Icon

Wat heeft de gemeenteraad besloten? Welke andere vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de raad zijn er?

Naar vergaderstukken raad

Rekenkamer-commissie

Icon

De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek voor de gemeenteraad en de burgers van de gemeente Epe.

Naar rekenkamercommissie

Raads- en coalitieakkoord

Onderwerpen waar de raad en de coalitiepartijen de komende periode aan gaan werken.

Naar raads- en coalitieakkoord

Vergaderingen

Vergaderschema commissies en raadsvergaderingen, agenda's, notulen, (live)videobeelden.

Naar raadsvergaderingen en commissies

Fractievolgers

De raad heeft per fractie fractievolgers benoemd. Fracties die met één zetel zijn vertegenwoordigd mogen in plaats van één met twee fractievolgers werken.

Naar fractievolgers

Nevenfuncties raad

Welke functies hebben de raadsleden vanuit hun werk voor de gemeente Epe en daarnaast?

Naar nevenfuncties raad

Schriftelijke vragen

Welke vragen heeft de gemeenteraad aan het college gesteld?

Naar schriftelijke vragen

Contact met griffie

De raadsgriffie is op werkdagen bereikbaar via 14 0578 of via griffie@epe.nl.

Naar contact met de griffie

Pagina opties