Bevoegdheden- en mandaatregister

In het mandaatregister staat wie namens het college of de burgemeester, welke handelingen mag uitvoeren.

Pagina opties