Taken burgemeester

1. Voorzitter van de gemeenteraad

De burgemeester zorgt als voorzitter voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de overleggen (beraadslagingen) deelnemen. De gemeenteraad bepaalt waar het gemeentebestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers.

2. Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders

De burgemeester is voorzitter van het college van B&W. Het college bestuurt de gemeente. De burgemeester let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De burgemeester heeft als lid van het college ook speciale aandachtsgebieden. Het college wordt gecontroleerd door de gemeenteraad.

3. Verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid

De burgemeester moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Hij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

Pagina opties