Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Epe. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de raad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat.

Robert Scholten

Scholten
contactgegevens en taken Robert Scholten
FunctieWethouder
E-mailadresrajscholten@epe.nl
Taken

Ruimte (ontwikkeling, beheer: grijs en groen, verkeer en vervoer) | Wonen | FinanciĆ«n en belastingen | Sport (inclusief sportaccommodaties) | Openbare orde en veiligheid (m.u.v. Vitale vakantieparken) | Integrale veiligheid | Algemeen bestuurlijke zaken (m.u.v. dienstverlening en inwonersparticipatie en internationale contacten).

Burgemeester Van der Hoeve is met ingang van 1 oktober 2019 met pensioen gegaan. Totdat bekend is wie hem op gaat volgen is wethouder Scholten loco burgemeester. Kijk voor meer informatie op www.epe.nl/nieuweburgemeester.

Politieke partijNieuwe Lijn

Erik Visser

Visser
contactgegevens en taken Erik Visser
FunctieWethouder
E-mailadresevisser@epe.nl
Taken

Jeugd (o.a. onderwijs, onderwijshuisvesting, kinderopvang, BSO) | Economie en arbeidsmarkt (o.a. circulaire economie/energietransitie, participatiewet, recreatie en toerisme) | Regionale samenwerking (o.a. Cleantechregio Stedendriehoek) | Bedrijfsvoering (inclusief Sterk Werk) | Dienstverlening | Vitale vakantieparken.

Politieke partijCDA

Lia de Waard - Oudesluijs

de Waard - Oudesluijs
contactgegevens en taken Lia de Waard - Oudesluijs
FunctieWethouder
E-mailadrescmdewaard@epe.nl
Taken

Zorg en ondersteuning (o.a. wmo, jeugdzorg en gehandicaptenbeleid) | Gezondheid | Gebiedsgericht werken | Communicatie | Inwonersparticipatie.

Politieke partijChristen Unie

Jan Aalbers

Aalbers
contactgegevens en taken Jan Aalbers
FunctieWethouder
E-mailadresbjaalbers@epe.nl
Taken

Welzijn en cultuur (o.a. subsidiebeleid, accommodaties, cultuurhistorie, integratie/inburgering) | Klimaat/leefomgeving (o.a. water, lucht, geluid, groen: beleid, grondstoffen/afval, riolering) | Toezicht en handhaving met betrekking tot bouwen/OVIJ (Omgevingsdienst Veluwe IJssel) | Toezicht en handhaving APV | Internationale contacten.

Politieke partijGroenLinks

Pagina opties