Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Epe. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de raad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat.

Ir. Hans van der Hoeve MPA

van der Hoeve MPA
contactgegevens en taken Ir. Hans van der Hoeve MPA
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@epe.nl
Taken

Algemeen bestuurlijke zaken en dienstverlening (o.a. informatiebeleid, ICT, P&O, internationale contacten) | Openbare orde en veiligheid (inclusief integrale veiligheid, toezicht en handhaving met betrekking tot APV) | Bestuur en samenleving (o.a. inwonerparticipatie, communicatie)

De burgemeester is voorzitter van het college van B en W én van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Robert Scholten

Scholten
contactgegevens en taken Robert Scholten
FunctieWethouder
E-mailadresrajscholten@epe.nl
Taken

Ruimte (ontwikkeling, beheer: grijs en groen, verkeer en vervoer) | Wonen | Financiën en belastingen | Sport (inclusief sportaccommodaties)

Erik Visser

Visser
contactgegevens en taken Erik Visser
FunctieWethouder
E-mailadresevisser@epe.nl
Taken

Jeugd (o.a. onderwijs, onderwijshuisvesting, kinderopvang, BSO) | Economie en arbeidsmarkt (o.a. circulaire economie/energietransitie, participatiewet, recreatie en toerisme) | Regionale samenwerking (o.a. Cleantechregio Stedendriehoek)

Lia de Waard - Oudesluijs

de Waard - Oudesluijs
contactgegevens en taken Lia de Waard - Oudesluijs
FunctieWethouder
E-mailadrescmdewaard@epe.nl
Taken

Zorg en ondersteuning (o.a. wmo, jeugdzorg en gehandicaptenbeleid) | Gezondheid | Gebiedsgericht werken

Jan Aalbers

Aalbers
contactgegevens en taken Jan Aalbers
FunctieWethouder
E-mailadresbjaalbers@epe.nl
Taken

Welzijn en cultuur (o.a. subsidiebeleid, accommodaties, cultuurhistorie, integratie/inburgering) | Klimaat/leefomgeving (o.a. water, lucht, geluid, groen: beleid, grondstoffen/afval, riolering) | Toezicht en handhaving met betrekking tot bouwen/OVIJ (Omgevingsdienst Veluwe IJssel)

Pagina opties