Nevenfuncties management

De gemeente Epe is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kunt u zien welke werkzaamheden het management van de gemeente verricht naast de taken als ambtenaar.

Overzicht nevenfuncties (loco)gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en (loco)griffier

  • Mevrouw C. Kats-Schardt | Gemeentesecretaris | Geen nevenfuncties
  • De heer M. Tiemens | Afdelingsmanager Ruimte en loco-gemeentesecretaris | leider C3-team SV Epe
  • De heer D. van de Velde | Afdelingsmanager Samenleving en Ondersteuning en loco-gemeentesecretaris
  • De heer K.A. Weerts | Senior jurist bestuurszaken en loco-gemeentesecretaris | Lid medezeggenschapsraad Regionale Scholengemeenschap Noordoost-Veluwe | Voorzitter Tennisvereniging Epe
  • De heer V.J.S. Smit | Raadsgriffier | 2e loco-griffier gemeenteraad Heerde | Penningmeester Stichting Mwanamwenge | Secretaris ParochiĆ«le Caritas Instelling H.H. Franciscus en Clara parochie
  • Mevrouw H. Hartkamp | Loco-griffier | Beleidsontwikkelaar Wmo gemeente Epe

Pagina opties