Gemeenteraad

Vergaderingen

Vergaderschema commissies en raadsvergaderingen, agenda's, notulen, (live)videobeelden.

Naar raadsvergaderingen en commissies

Hoe werkt de gemeenteraad?

Gemeenteraad, raadscommissies en inspreken.

Naar hoe werkt de raad?

Verkiezingen

Icon

Op woensdag 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Ook werd op die dag het referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Naar verkiezingen

Schriftelijke vragen

Welke vragen heeft de gemeenteraad aan het college gesteld?

Naar schriftelijke vragen

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Epe bestaat uit 23 raadsleden.

Naar samenstelling gemeenteraad

Rekenkamer-commissie

Icon

De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek voor de gemeenteraad en de burgers van de gemeente Epe.

Naar rekenkamercommissie

Vergaderstukken

Icon

Wat heeft de gemeenteraad besloten? Welke andere vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de raad zijn er?

Naar vergaderstukken raad

Fractievolgers

De raad heeft per fractie één fractievolger benoemd.

Naar fractievolgers

Contact met griffie

De raadsgriffie is op werkdagen bereikbaar via 14 0578 of via griffie@epe.nl.

Naar contact met de griffie

Pagina opties