Contact met de griffie

De griffier van de raad, Vincent Smit, en de griffiemedewerkers ondersteunen als griffie de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken. Dat doen ze bijvoorbeeld door de vergaderingen voor te bereiden. U kunt via de griffie contact opnemen met de raad als u een onderwerp op de agenda wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens de commissievergadering.

Vincent Smit

Smit
contactgegevens en taken Vincent Smit
FunctieGriffier
E-mailadresgriffie@epe.nl

Pagina opties