College

Nieuwe burgemeester

Icon

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Epe? Hier vindt u alle informatie. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Email dan uw vraag naar: griffie@epe.nl.

Naar informatie nieuwe burgemeester

Besluitenlijsten

Wat heeft het college besloten?

Naar besluitenlijsten college

Collegeprogramma 2018-2022

Waar maakt het college van burgemeester en wethouders (B&W) zich sterk voor?

Naar collegeprogramma 2018-2022

Burgerjaarverslag

Icon

In het Burgerjaarverslag legt de gemeente verantwoording af over de kwaliteit van de dienstverlening en van de burgerparticipatie in het afgelopen jaar.

Naar burgerjaarverslag

College op pad

Waar gaat het college de komende week naar toe?

Naar college op pad

Coalitieakkoord 2018-2022

Hier werkt het college van burgemeester en wethouders (B&W) tot de volgende verkiezingen aan.

Naar coalitieakkoord 2018-2022

Samenstelling college

Overzicht collegeleden.

Naar samenstelling college

Inloopuur wethouders

Iedere laatste woensdag van de maand houden de wethouders spreekuur, uitgezonderd vakanties (juli, augustus, december).

Naar inloopuren wethouders

Nevenfuncties college

Welke functies hebben de collegeleden vanuit hun werk voor de gemeente Epe en daarnaast?

Naar nevenfuncties college

Pagina opties