Burgemeester - nieuw, veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over het burgemeesterschap in de gemeente Epe.

Waarom zoekt de gemeente een nieuwe burgemeester?

  • De huidige burgemeester, Hans van der Hoeve, gaat met pensioen.

Welke stappen moet de gemeente Epe nemen om een nieuwe burgemeester te krijgen?

Hoe kan ik als inwoner/ondernemer/organisatie meedenken?

  • Iedere inwoner van de gemeente Epe en de ondernemers en organisaties gevestigd in de gemeente Epe kunnen bijdragen aan de profielschets. Dat kan onder andere via een open inloopbijeenkomst op 25 april, via een online vragenlijst (invullen kan van 18 april t/m 6 mei) en via het inwonerspanel Epe Spreekt.

Hoe kan ik meedenken als ik geen online vragenlijst kan invullen?

  • U kunt dan naar de inloopbijeenkomst op 25 april komen en uw ideeën over een nieuwe burgemeester bespreken met de leden van de vertrouwenscommissie. Zij nemen de ideeën mee bij het opstellen van de profielschets.

Wat is een profielschets?

  • In de profielschets staat welk type burgemeester de gemeente Epe wenst. Met de profielschets wordt de burgemeester geworven.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van de online vragenlijsten?

  • De informatie uit de online vragenlijsten wordt gebruikt bij het opstellen van een profielschets voor de vacature voor de nieuwe burgemeester. Deze profielschets staat zo snel mogelijk online.

Wordt een burgemeester gekozen?

  • In Nederland worden burgemeesters niet gekozen, maar benoemd door de Koning. Dit doet de Koning op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. U kunt dus niet zelf een burgemeester kiezen, maar u kunt wel meedenken over welk type de gemeente Epe nodig heeft. Onder andere via een inloopbijeenkomst op 25 april (tussen 18.00 en 20.00 uur), via een online vragenlijst (invullen kan van 18 april t/m 6 mei) en via het inwonerspanel Epe Spreekt.

Wanneer start de nieuwe burgemeester?

  • Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester in december 2019 worden benoemd door de Koning en beëdigd door de commissaris van de Koning. 

Pagina opties