Begraafplaatsen en begraven

Algemeen

Gemeente Epe heeft in elk dorp 1 of meerdere begraafplaatsen. In totaal zijn er 7 begraafplaatsen. Gemeente Epe heeft geen crematorium.

Wat u moet weten

Begraven of cremeren

Als een dierbare van u is overleden, dan kunt u die persoon laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. Kiest u voor een begrafenis, dan kunt u die persoon laten begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Kiest u voor een gemeentelijke begraafplaats, dan vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen. U mag dit ook zelf doen.

Zelf een graf aanvragen

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.
 
Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

 • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
 • de datum en plaats van overlijden
 • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
 • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld 20 of 50 jaar)grafgegevens (de plek van het graf etc.)
 • Afstand doen van het graf

 Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven van het graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, moet u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.

Gemeentelijke begraafplaatsen

De 7 gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Epe zijn: 

 • Epe-Norelbos (met aula)
 • Epe-Tongerenseweg
 • Epe-Oude Wisselseweg
 • Oene
 • Emst
 • Vaassen-Wanenk
 • Vaassen-Zwanenweg

Heeft u vragen over begraven, tarieven, rechten, onderhoud, het bijzetten van een urn of het ruimen/schudden van graven? Neem dan contact op met de gemeente Epe via telefoonnummer 14 0578.

Kosten

Begraven in particulier graf

 

Omschrijving Kosten
Uitgifte voor 20 jaar € 1.676,-
Uitgifte voor 50 jaar € 3.352,-
Begraafkosten    € 1.149,- 
Ruimen of schudden van een graf € 1.149,- 
Weekendtoeslag (buitengewone uren)  € 426,-
Gebruik aula Norelbos, voor het eerste uur € 237,-
daarna wordt per half uur het tarief verhoogd met € 118,-

Begraven in algemeen graf 

Bij het begraven in een algemeen graf gelden de begraafkosten en eventueel de weekendtoeslag. De kosten voor het onderhoud van de begraafplaats worden ook in rekening gebracht. Voor 2023 is dit € 386,-.

Vergunning plaatsen gedenkteken

Kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag: € 256,-.

Asbussen

Bijzetten asbus in een columbarium

 

Omschrijving Kosten
Uitgifte nis voor 10 jaar € 831,-
Uitgifte nis voor 20 jaar € 1.053,-
Uitgifte nis voor 50 jaar € 2.099-
Kosten bijzetten asbus in een nis € 363,-
Bronzen gedenkplaat € 254,-

Bijzetten in een particulier graf of urnenkelder

 

Omschrijving Kosten
Uitgifte voor 20 jaar € 1.676,-
Uitgifte voor 50 jaar € 3.352,-
Kosten bijzetten asbus in een graf € 721,-
Weekendtoeslag (buitengewone uren)   € 426,-

Verstrooien as

Verstrooien van de as (per asbus): € 195,-

Verlengen rechten

 
Omschrijving Kosten
Particulier graf of urnengraf voor een periode van 10 jaar € 945,-
Particulier graf of urnengraf voor een periode van 20 jaar € 1.676,-
Urnen nis voor een periode van 10 jaar     € 433,-

Kosten en onderhoud begraafplaats (verplichte kostenpost)

 
Omschrijving Kosten
Voor een periode van 10 jaar   € 770,-
Voor een periode van 20 jaar € 1.539,-
Voor een periode van 50 jaar   € 3.846,-
Voor onbepaalde tijd (allen bij een uitgifte van onbepaalde tijd) € 7.800,-
Per jaar (jaarlijkse aanslag) € 78,-