Agenda commissie voor de Bezwaarschiften dinsdag 12 december 2023

Als er een bezwaar is ingediend tegen een genomen besluit, dan bekijkt de Commissie voor de bezwaarschriften het besluit opnieuw en adviseert de gemeente hierover.

Informatie hoorzitting

Datum hoorzitting: dinsdag 12 december 2023
Plaats:  Gemeentehuis Epe, kamer 104/105
Voorzitter: de heer mr. ing. B. Brandenburg-Stroo   
Leden: de heer mr. R. Doorakkers en mevrouw mr. W. Rosendaal

Agenda

  • 19.15 uur - Het bezwaar is gericht tegen het besluit WOO-verzoek. 

Openbare zitting

De hoorzitting is in principe openbaar. Omdat de ruimte in de zittingszaal beperkt is, zijn er slechts enkele plekken op de publieke tribune te vergeven. Dit kan betekenen dat de commissie het aantal personen dat aanwezig wil zijn in sommige gevallen moet beperken.

Wilt u als pers of als belangstellende de zitting bijwonen? Stuur dan een verzoek naar gemeente@epe.nl. Geef daarin aan welke zitting u wilt bijwonen. Alleen als u per e-mail een toewijzing van uw verzoek hebt ontvangen van de Commissie voor de bezwaarschriften, kunt u de zitting bijwonen.